8. periodiske rapport (CEDAW)

Grønland afleverede i marts måned sin 8. periodiske rapport om status for implementeringen af FN’s kvindekonvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW - Convention on the Elimination of Discrimination Against Women). Den grønlandske rapport er en del af Rigsfællesskabets rapport, og præsenterer aktiviteter, statistikker, lovgivning mv. på ligestillingsområdet. Rigsfællesskabets endelige rapport er nu indsendt til CEDAW komiteen til behandling.

CEDAW-konventionen blev vedtaget i FN i 1979 og har til formål at sikre kvinder mod diskrimination, den giver bl.a. kvinder en række grundlæggende rettigheder på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske område.

De lande, som har tiltrådt CEDAW, skal hvert 4. år indgive en rapport til CEDAW komitéen om implementeringen af konventionen. Udover den periodiske rapport deltager Grønlands Selvstyre i Rigsfællesskabets delegation til FN kvindekomiteens periodiske eksaminationer.

Rapporten kan læses her.