Arctic Circle konferencen

Aleqa Hammond Arctic Circle konferencen

Grønlands deltagelse ved Arctic Circle konferencen og bilaterale møder i Reykjavik med Islands Præsident og Udenrigsminister og Singapores udenrigsministerium

Formanden for Naalakkersuisut deltog som hovedtaler ved Arctic Circle konferencen i Reykjavik 12.-14. oktober. Aleqa Hammonds tale ved åbningen af Arctic Circle konferencen, som omhandlede klimaforandringerne og nødvendigheden af at der sikres opbakning til at der i 2015 kan indgås en ambitiøs global klimaaftale som kan beskytte det globale miljø, og særligt det sårbare arktiske miljø, blev vel modtaget og der var stor medieinteresse omkring Grønlands deltagelse og budskaber.

Aleqa Hammond holdt i forbindelse med sin deltagelse i Arctic Circle konferencen, også bilaterale møder med Islands Præsident Ólafur Ragnar Grímsson, Udenrigsminister Gunnar Bragi Sveinsson og Singapores Senior Parliamentary Secretary (viceminister) i Singapores udenrigsministerium Sam Tan Chin Siong.

På mødet mellem Formanden for Naalakkersuisut og Islands Præsident blev Grønlands deltagelse og rolle i Arctic Circle forummet drøftet. Der var enighed om at Arctic Circle konferencen havde opnået sin målsætning om at inkludere alle væsentlige aktører som har en legitim rolle at spille i Arktis. Konferencen kan bidrage til at styrke de eksisterende beslutningsprocesser – særligt i Arktisk Råd. Island og Grønland vil nu sammen kigge på hvilken rolle Grønland også fremadrettet kan spille i forummets aktiviteter i 2014.

På mødet mellem Formanden for Nalakkersuisut og Islands Udenrigsminister, blev der drøftet hvordan forholdet mellem Island og Grønland kan styrkes i de kommende år. Særligt i forbindelse med åbningen af Islands generalkonsulat i Nuuk den 8. november, hvor Udenrigsministeren planlægger at deltage, aftaltes det at der skal tages initiativ til at relationerne skal styrkes særligt indenfor områder som sundhed, uddannelse, kultur og handel. Generelle politiske spørgsmål, herunder ophævelse af nul-tolerancen overfor uran og andre radioaktive stoffer, forvaltning af migrerende fiskearter, samt Arktisk Højsøfiskeri blev også drøftet.

I mødet med Singapores Senior Parliamentary Secretary (viceminister) i Singapores udenrigsministerium, blev Singapores nye rolle i Arktis efter beslutningen i maj 2013 om at optage Singapore som observatør i Arktisk Råd drøftet. Der var enighed om at der på det grundlag ville være muligheder for et tættere samarbejde, også med Singapore, indenfor områder hvor Singapore har relevant ekspertise.