Samarbejde om udvikling frem for lukning

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggende Vittus Qujaukitsoq har i de seneste dage besøgt Qeqertaq, Saqqaq, Oqaatsut og Ilimanaq. Besøgene er en opfølgning på konferencen om udviklingsmulighederne i de mindre bosteder, og samtidig drøftes Naalakkersuisut's resultater og kommende indsatsområder, og de forslag og ønsker som befolkningen har.

Fiskeriet, boligforholdene, folkeskolen og borgerservice blev gennemgående temaer i borgermøderne. Dertil var befolkningen bekymret over arbejdsløsheden i bygderne. Sammenfattende var borgerne tilfredse med udsigten til at blive inddraget mere i den kommende bygdekonference i maj 2014.

Vittus Qujaukitsoq:
- Jeg er meget glad for at mødes med befolkningen i Diskobugten. Der har været et stort fremmøde alle steder, og det er tydeligt at befolkningen er engageret i Naalakkersuisut's arbejde. Det står helt klart, at befolkningen i bygderne vil bidrage aktivt til at udvikle samfundet, og skabe nye udviklingsmuligheder.

- Vi er enige om, at samarbejde om dette. Naalakkersuisut har med stor interesse hørt de mange spændende anbefalinger som befolkningen har til at sikre og styrke udviklingen. Det er derfor helt nødvendigt, at bygdernes selvbestemmelse på lokale områder bliver styrket, og dette vil indgå i vores videre samarbejde.

Vittus Qujaukitsoq holder borgermøder i Ilulissat sammen med Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge og Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen tirsdag aften.

Vittus Qujaukitsoq fortsætter de kommende dage med at besøge Qeqertarsuaq, Kangerluk og Aasiaat, hvor der afholdes borgermøder.