Vedrørende fiskeri efter torsk i Sydgrønland 2013

 

Ved møde den 26. september 2013 har Naalakkersuisut besluttet at imødekomme to ansøgninger vedrørende fiskeri efter torsk i Sydgrønland.

Den ene ansøgning drejede sig om en forsøgskvote på 1.000 tons torsk i et geografisk afgrænset område omkring Kitsissutøerne i Sydgrønland. Området fremgår af vedhæftede bilag. Forsøgsfiskeriet må foretages med langline i tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut. De 1.000 tons skal landes til landbaserede fabrikker i Grønland. Ansøger er selskabet Arctic Prime Fisheries ApS, og nævnte selskab er blevet meddelt tilsagn vedrørende ansøgning.

Derudover har Naalakkersuisut besluttet at imødekomme en ansøgning fra samme selskab om en ekstra forsøgskvote på 1.500 tons torsk til havgående forsøgsfiskeri. Arctic Prime Fisheries ApS er i forvejen eneste aktør i det havgående torskefiskeri i Sydgrønland. Da der er en betydelig uopfisket kvotemængde i det kystnære torskefiskeri har Naalakkersuisut ekstraordinært besluttet at overføre de 1.500 tons fra den kystnære til den havgående flådekomponent. Kvotemængden må udelukkende fiskes med langline af op til to fartøjer.

De 1.500 tons skal indhandles til landbaserede fabrikker i Grønland, og det estimeres at dette vil medføre omkring 40 helårsarbejdspladser på selskabets fabrikker i Sydgrønland. Arctic Prime Fisheries ApS er blevet meddelt tilsagn vedrørende ansøgning  

 

Med venlig hilsen

 

Karl Lyberth

 

Se kortbilag over området.

 

I forbindelse med eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på tlf.: 34 50 00 eller e mail: apnn@nanoq.gl