Stop for hellefiskefiskeri ved Upernavik

Stemningsbillede

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Upernavik

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Upernavik forvaltningsområde stopper onsdag den 16. oktober 2013, da jollekvoten i Upernavik er ved at være opfisket.

Den 16. oktober 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. november 2013 med en månedskvote på 150 tons.Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol

Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl