Råstofredegørelse 2013

Råstofredegørelse 2013 udkommer nu som publikation

Den lovpligtige råstofredegørelse for 2013 er nu tilgængelig. Den behandler en række emner, som er aktuelle i forhold til råstoffer samt ændringer den politiske kurs.

”Efter min bedste vurdering indeholder råstofredegørelsen 2013 gode informationer om igangværende projekter om mineraler, olie og gas samt den politiske kurs i forhold til ændring af nultolerance-politikken. Redegørelsen gennemgår også de ændringer i regler, som det tidligere Naalakkersuisut godkendte i 2010, som gør det muligt for at udarbejde miljøskader, sikkerheds-og sundhedsmæssige studier for forekomster med indhold af radioaktive grundstoffer over baggrundsniveauet. Ligesom det tidligere Naalakkersuisut godkendte at Greenland Minerals and Energy fik udvidet sin efterforskningstilladelse til også at omfatte uran, siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

Råstofredegørelse 2013 kan hentes her.