Qissartoq - Netværk på tværs

Qissartoq

Flere af landets virksomheder har i længere tid efterspurgt et fælles forum, til deling af viden og erfaringer om it- og digitalisering. Dette har medført en nystiftet forening, som har fået navnet Qissartoq.

Qissartoq betyder ”skaglering”, hvilket er den ring, der samler skaglerne i et hundespand. Qissartoq har på samme måde til formål at samle landet og skabe netværk på tværs af landets organisationer, hvad enten de er helt eller delvist selvstyreejede, private eller kommunale. Vidensdeling og erfaringsudveksling skal danne grundlag for udvikling og for vækst inden for de områder, der handler om Personer, Processer og Produkter – de tre P’er.

I uge 47 inviterer Qissartoq medlemmer og potentielle medlemmer til kick off med mange spændende oplæg om. Deltagerne vil blandt andet kunne få input og sparring om sourcingstrategier, strategisk samarbejde, optimering af processer, Enterprise Ressource Planning og digitalisering. Hele tiden med udgangspunkt i, at vi sammen kan blive bedre, hvis vi udnytter hinandens ressourcer og erfaringer.

 

Grønlands styrke

Grønland har en stor fordel i forhold til en forening som Qissartoq. Der er et relativt lavt antal organisationer i Grønland, hvilket gør det forholdsvist nemt at samle alle relevante til dialog. Dette er en styrke, som initiativtagerne bag Qissartoq er bevidste om, og som de vil udnytte til at skabe rammerne for godt samarbejde.

 

Initiativer igangsættes, når behovet viser sig

Det tværorganisatoriske arbejde er allerede i gang. Interesse-grupperne AEAGC, som arbejder med enterprise arkitektur og projektledergruppen, DPL, er begge udsprunget af et lokalt initiativ og behov. Grupperne har indtil nu været løst tilknyttet medlemmernes egne organisationer, men har ikke haft et ”ordentligt sted at bo”. Med Qissartoq tilbydes interessegrupperne nu en paraplyorganisation med flere muskler. Grundideen er endvidere, at der skal poppe flere interessegrupper op, efterhånden som der opstår behov for dem. Det er netop filosofien bag foreningen; at initiativerne skal igangsættes, fordi der er et behov for dem.