Præcisering

Ophævelse af nul-tolerancen skal bane vejen for sjældne jordarter.

Kendte grønlandske kommercielle forekomster af uran er knyttet til sjældne jord-arter.

Præcisering vedr. formanden for Naalakkersuisuts åbningstale ved Arctic Circle konferencen 12. oktober 2013

I dagens internetudgave af Sermitsiaq.ag, rapporteres der fra Arctic Circle konferencen, som afholdes for første gang i Reykjavik i disse dage 12.-14. oktober.

På internetudgaven www.sermitsiaq.ag rapporteres det under titlen ”Aleqa vil til at sælge uran” at:

”- Grønland vil i nær fremtid ligge på en top 10 blandt verdens uran-eksportører. Sagt af Aleqa Hammond, formand for Naalakkersuisut”

Det skal præciseres, at målet for Naalakkersuisut er at få ophævet nul-tolerancepolitikken, således at vejen kan banes for udnyttelse af vores betydelige forekomster af sjældne jordartsmetaller.

For så vidt angår de kendte kommercielle uran-forekomster i Grønland, er der tale om at uran er et biprodukt til netop sjældne jordarter, og det er den type forekomster Naalakkersuisuts ophævelse af nul-tolerancen er rettet mod.

Såfremt ophævelsen af nul-tolerancen gennemføres vil der skulle gennemføres et omfattende arbejde med udformning af regler og procedurer, således at uran kan håndteres sikkert og i overensstemmelse med alle internationale aftaler, som skal sikre at uran kun anvendes til fredelige formål.

Først når den proces er tilendebragt vil der kunne tages stilling til konkrete ansøgninger om udnyttelse og eksport af uran.

Der er altså ikke tale om at vi her og nu skal til at godkende konkrete mineprojekter. Og når den tid kommer, vil der formentlig skulle tages stilling til et mineprojekt, hvor uran er et bi-produkt til sjældne jordarter.

Aleqa Hammonds tale ved åbningen af Arctic Circle konferencen, omhandlede klimaforandringerne og nødvendigheden af at der sikres opbakning til at der i 2015 kan indgås en ambitiøs global klimaaftale som kan beskytte det globale miljø, og særligt det sårbare arktiske miljø, og at Naalakkersuisut også overfor globale udfordringer som klimaforandringerne har et vigtigt ansvar.

Det er blandt andet derfor Grønland vil fortsætte med at udbygge vandkraften, som nu udgør mere end 70% af elektricitetsforsyningen. I talen konstateres det også, at kernekraft i nogle dele af verden spiller en vigtig rolle i at nedbringe drivhusgasudledninger.

I talen konkluderes det, at samarbejdet med Grønlands internationale partnere er essentielt, og at Grønland er klar til at løfte sin del af ansvaret også når det gælder globale emner efterhånden som Arktis åbnes op overfor verden.

Aleqa Hammonds tale ved Arctic Circle konferencen kan i sin helhed læses her:

 http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Pressemeddelelser/ARCTIC%20CIRCLE%20presentation%20FINAL%20EN.pdf

Arctic Circle konferencen kan følges på www.arcticcircle.org, på Twitter @ArcticAssembly #ArcticCircle og på Facebook, Google+ og YouTube.