Nye betingelser til indhandlingsskib

Det skal hermed meddeles at Naalakkersuisut den 10. oktober 2013 har godkendt nye betingelser for udstedelse af tilladelse til indsættelse af indhandlingsskibe. Nye betingelser fremgår af vedlagte bilag.

Den første ændring i de nuværende principper giver mulighed for at der kan åbnes for konkurrence på indhandlingspriser ved tildeling af midlertidig tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøj til hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq. Dette udelukkende såfremt ansøgende selskab har som formål at finansiere et nyt produktionsanlæg på land. Der vil i sådanne tilfælde blive rejst krav om dokumentation for en 2-årig handlingsplan for færdiggørelse af et nyt landanlæg. Det er kun selskaber uden landanlæg i forvaltningsområdet, der kan få en midlertidig tilladelse.

Den anden ændring er, at principperne nu også omfatter krabber.

Som det tredje kræves nu generelt til indhandlingsfartøjer at disse skal være grøn-landsk indregistreret og at bemandingsbekendtgørelsen for fartøjer over 24 l.o.a. skal overholdes, hvorved mindst 60 % af officersstaben skal være grønlandsk og resten af bemandingen grønlandsk. Derved sikres, at skatteprovenu m.v. ved aktiviteterne tilfalder samfundet.

Til slut kan det oplyses at et selskab nu har fået en betinget tilladelse til indsættelse af indhandlingsskib til hellefisk i forvaltningsområdet Upernavik.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på tlf.: 34 55 00, e-mail: apnn@nanoq.glBilag: - Principper for indsættelse af indhandlingsfartøjer oktober 2013