Derfor skal havnen i Nuuk udvides

Nuuk Havn

Qeqqata Kommunia har i et åbent brev sat spørgsmålstegn ved, om udvidelsen af Nuuk Havn er samfundsøkonomisk rentabel. Naalakkersuisut fastholder, at der er tale om en samfundsøkonomisk fornuftig investering, som vil være til gavn for hele landet.

Tirsdag den 8. oktober 2013 skal Inatsisartut førstebehandle et beslutningsforslag om igangsættelsen af en udvidelse af havnen i Nuuk. En udvidelse af containerterminalen vil medføre, at der bliver bedre plads til alle de mange øvrige aktiviteter, der foregår på havnen. Dette vil forbedre både sikkerheden og effektiviteten på havnen.

Havneudvidelsen vil gavne hele landet. Det vil være muligt at ændre sejladsen, så der kan opnås en forventet besparelse på 30 millioner om året. Dette bidrager til at holde det generelle fragtrateniveau så lavt som muligt. Samtidig vil den gennemsnitlige transporttid for gods blive forbedret både for nordgående og sydgående gods i næ-sten hele landet.

- ”Det er Naalakkersuisuts klare overbevisning, at der er tale om et samfundsøkonomisk robust projekt, som vil være til gavn for hele landet. En udvidelse af Nuuk havn vil forbedre effektiviteten på havnen og give en markant bedre transittid, så godset hurtigere kommer rundt i landet,” udtaler Steen Lynge, Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, og fortsætter:

-”Der er foretaget en række analyser af projektet for at sikre, at der træffes beslutning på så oplyst et grundlag som muligt. Der er udarbejdet en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering og en forretningsplan som viser, at der er tale om et økonomisk robust projekt. Jeg bemærker da også, at den tidligere formand for Transportkommissionen, Christen Sørensen i sit svar til Qeqqata Kommunia fastholder, at havneudvidelsen i Nuuk er et projekt, som det er sikkert og rentabelt at gennemføre.”

- ”Naalakkersuisut har stor fokus på, at udvikling af landet ikke kun skal ske i Nuuk. Omvendt mener vi heller ikke, at der ikke skal ske udvikling i Nuuk. Det er en kendsgerning, at de godsmængder, der sejles til Nuuk langt overstiger godsmængderne til alle andre destinationer i Grønland. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at landets centrale havn placeres i Nuuk,” siger Steen Lynge, Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og infrastruktur.

Bilag