Naalakkersuisut i Oslo

Aleqa Hammond holder pressemøde

Naalakkersuisut deltager i Nordisk Råds session i Oslo

Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Aleqa Hammond deltog i møder med kolleger fra Åland og Færøerne, de nordiske statsministre samt diskussionen i Nordisk Råd om visionen for det fremtidige nordiske samarbejde.

De 8 nordiske regeringsledere underskrev efter deres møde en fælles erklæring om at styrke samarbejdet for at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande.

Arbejdet skal fjerne hindringer, der står i vejen for at udnytte det fælles nordiske arbejdsmarked og handelsmuligheder samt det fælles nordiske uddannelsesområde. Derved kan det nordske samarbejde bidrage til vækst og fremgang i hele regionen.

På mødet med statsministrene understregede Aleqa Hammond også, at det er vigtigt, at der er en fortsat dialog mellem Nordens regeringsledere om fælles at understøtte arbejdet i Arktisk Råd. Der har gennem tiden været en række gode arktiske projekter, som er blevet finansieret af det nordiske fællesskab, og Grønland ser gerne, at dette styrkes f.eks. indenfor sundhedssektoren.

”Både mødet med mine kolleger fra Åland og Færøerne og med de nordiske statsministre forgik i den sædvanlige gode nordiske samarbejdsånd, og dette er en god lejlighed for mig til at drøfte regional- og udenrigspolitiske spørgsmål med de nordiske kolleger ”, udtaler Aleqa Hammond.

”Indtil nu har vi kun haft lejlighed til disse drøftelser i forbindelse med Nordisk Råds session, men den danske statsminister har, efter opfordring af lagmanden og jeg, foreslået sine nordiske kolleger, at der også bliver muligheder for fælles drøftelser i forbindelse med de traditionelle nordiskenstatsminister-sommermøder, og jeg håber, at denne opfordring fører til et positivt resultat”, slutter Aleqa Hammond.