Martha Lund Olsen deltager ved nordisk justitsministermøde

Fra 30. september til 1. oktober 2013 deltager Naalakkersuisoq for Justitsvæsen, Mar-tha Lund Olsen, på nordisk justitsministermøde på Rånäs Slott i Stockholm.

Målet med mødet er en bred og mangesidig drøftelse mellem ministrene om spørgsmål, der har aktualitet på justitsområdet i hele Norden.

På mødet vil justitsministrene bl.a. drøfte vilkår for kvinder i fængsler og udfordringer i forbindelse med udenlandske statsborgere, som afsoner i nordiske fængsler.

For at opnå en bredere indsigt, er lederne for kriminalforsorgen i de nordiske lande inviteret med til mødet. Invitationen er en fortsættelse af en tradition, hvor forskellige myndigheder bliver inviteret med til ministermøderne. Ved at samle såvel ministre som kriminalforsorgsledere er det målet at skabe et forum for diskussion på et bredere plan, end det normalt er tilfældet.

- For Grønland er det vigtigt at fastholde opmærksomheden på de lange ventelister ved kredsretterne. Desuden er det vigtigt at gøre opmærksom på behovet for at tilføre flere ressourcer til det kriminalpræventive arbejde, siger Martha Lund Olsen.

Mødet vil bestå af to dele, nemlig den første del, der har karakter af et traditionelt nor-disk justitsministermøde, og den anden del, som bliver et forum for bred diskussion.

Følgende ministre deltager på mødet

  • Justitsminister Anna-Maja Henriksson, Finland
  • Justits- og beredskabsminister Grete Faremo, Norge
  • Justitsminister Beatrice Ask, Sverige
  • Justitsminister Morten Bødskov, Danmark
  • Naalakkersuisoq for Justitsvæsen Martha Lund Olsen, Grønland