Kunstgalleri

Fra Ilulissat, hvor Naalakkersuisoq Nick Nielsen de seneste dage har deltaget i videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland ved PI-SPS om udtaler Naalakkersuisoq for kultur:

”Der er ikke i finanslovsforslaget afsat midler til drift af et nationalgalleri, hverken i Nuuk eller i andre byer på kysten. På mit område har der gennem de senere år været en god tradition for, at initiativtagere henvender sig til Naalakkersuisut med ønske om tilsagn om midler til drift af fondsfinansierede bygninger, når fondene er på plads og har givet tilsagn om anlægsmidler. På den baggrund har Naalakkersuisut så taget stilling til, hvorvidt man vil prioritere driftsmidler til formålet i finanslovsforslagene.

Det så vi ved opførelsen af Apisseq – ingeniørkollegiet i Sisimiut, og senest ved tilsagnet fra Naalakkersuisut om at arbejde for at afsætte midler til drift af en udvidelse af Naturinstituttet, som skal danne rammen om et udbud af naturvidenskabelige uddannelser samt øget forskning på sundhedsområdet.

Jeg mener Grønland ville have stor glæde af et Nationalgalleri. Jeg har ikke haft henvendelser fra initiativtagerne, men tør godt love, at vi i Naalakkersuisut med glæde vil tage imod en henvendelse om, at fondsfinansieringen er på plads og at projektet blot mangler vores stillingtagen til den kommende drift af galleriet.”