En finanslov for hele landet

Penge


En kræftplan, mere byggeri på kysten, flere penge til passagersejlads og ledighedsbekæmpelse og midler til styrkelse af demokratiet. Det er mærkesager, som Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender har fundet penge til forud for 2. behandlingen af Finanslovsforslaget for 2014.

-       Jeg har haft en god dialog med alle partier. Ganske vist har alle et forskelligt udgangspunkt, men jeg mener, at vi med disse ændringsforslag har tilgodeset alle partier. I hvert fald har vi tilgodeset hele Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq og fortsætter: 

-       Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at vi forbedrer vilkårene for alle her i landet. Det gør vi, når vi spreder byggeriet og samtidig øger ledighedsindsatsen. Det gavner også hele landet når vi finansierer igangsætning af en kraftplan.

Herudover har Naalakkersuisut også fremsat forslag om at styrke demokratiet ved, at der afsættes en mio. kr. hvorfra grønlandske NGO’er kan søge om ekspertbistand ved storskalaprojekter.

Samtidig vil salget af boliger i Nuuk blive fordelt over en længere årrække. Det ændrer ikke på, at der skal være balance på finansloven over en fireårig periode.

 

Afslutningsvist konstaterer Vittus Qujaukitsoq, at der under forhandlingerne var et bredt politisk ønske om en sammenhængende politik omkring fiskeri og ressourcerentebeskatning. Derfor vil Naalakkersuisut snarest inddrage erhvervet og den finansielle sektor i arbejdet.

 

For yderligere information

Kontakt ministersekretær Marthanguaq Rasmussen på tlf. 34 52 12 eller mail: marm@nanoq.gl