Løsningsmodel for salg af boliger

- Jeg er glad for kunne meddele, at den nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse af Selvstyrets administration, BankNordik og Grønlandsbanken er nået til enighed om en fremgangsmåde for salg af boliger.

Der er enighed om ændre forudsætningerne i forhold til det fremsatte finanslovsforslag, så salg af boliger ikke sker på 1 år, men over en længere periode. Der er også enighed om at afhændelse skal ske så der bliver overvægt at ejere i en ejendom.

Det er aftalt, at der skal afholdes årlige møder i arbejdsgruppen for at følge udviklingen.

- Jeg er derfor glad for at meddele, at der er fundet en løsning som understøtter Nalakkersuisuts politik om, at lejerne skal have mulighed for at blive herre i eget hus - udtaler Nalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

 

Vedr. yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til: Michael Rudy Schrøder, AC-Fuldmægtig, direkte telefon 34 52 08.