Ambassadørbesøg

Amerikansk ambassadørbesøg til Grønland

Den nye amerikanske ambassadør i København J. Rufus Gifford kom på besøg til Nuuk og Ilulissat. Ambassadøren mødtes med formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og deltog i det årlige Joint Committee møde med Grønland. Ambassadøren havde valgt at komme til Grønland allerede to uger efter sin akkreditering, for at mødes med formanden for Naalakkersuisut og i den forbindelse afholde Joint Committee mødet. På mødet mellem Formanden for Naalakkersuisut og Ambassadøren blev der drøftet ophævelse af nul-tolerancen overfor uran og andre radioaktive stoffer, Arktisk Højsøfiskeri, og status for samarbejdet med USA indenfor rammerne af Joint Committee aftalen. Begge parter udtrykte tilfredshed med forholdet og ikke mindst glæde over mulighederne for at skabe tættere relationer i forbindelse med den planlagte etablering af en grønlandsk repræsentation i Washington D.C. i 2014.

På det årlige Joint Committee møde blev der afholdt møde i et nyt format, hvor den grønlandske regerings prioriteter, udviklingen indenfor råstofsektoren, og mulighederne for samarbejde indenfor disse områder blev fremlagt. Særligt vedrørende politikken omkring uran i Grønland med deltagelse af Mark Shaffer, Nuclear regulatory commission, og vedrørende Arktisk Højsøfiskeri med deltagelse af Dave Balton, Deputy Assistant Secretary fra Office of Oceans and Polar Affairs i State Department blev der holdt drøftelser. Det blev aftalt at der særligt i det kommende år indenfor Joint Committee regi, som noget nyt skal fokuseres på handels- og investeringssamarbejde. Som afslutning på mødet, overdrog Grønland formandskabet til USA som i 2014 skal være vært for det næste Joint Committee møde.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Det er mindre end to uger siden Ambassadør Gifford blev bekræftet som USA's nye repræsentant til Kongeriget Danmark. Jeg er glad for, at USA på denne måde har valgt at prioritere Grønland højt.

Jeg er sikker på, at der vil være flere områder, hvor USA og Grønland fremover vil kunne arbejde tættere sammen.

Dette Joint Committee møde bliver det niende, efter indgåelsen af Igaliku aftalerne med USA i 2004. Jeg har i mit møde med Ambassadør Gifford lagt stor vægt på at vi sammen med USA nu sætter gang i det nødvendige arbejde med en fornyelse af rammerne for samarbejdet mellem USA og Grønland.

Som jeg har drøftet med Ambassadøren, er der mange muligheder for øget samarbejde, særligt indenfor handel og investering. Åbningen af en grønlandsk repræsentation i Washington D.C. er i den forbindelse et vigtigt skridt i den rigtige retning."