Udenrigsminister Villy Søvndals besøg i Nuuk

Aleqa og Villy Soevndal 160913

Udenrigsministeren var under sit besøg i Grønland til møder med Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond samt Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og landbrug, Karl Lyberth.

I den forbindelse afholdt udenrigsminister, Villy Søvndal og formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, efter deres møde, et pressemøde.

På pressemødet lagde Aleqa Hammond og Villy Søvndal vægt på deres fælles drøftelser i mødet vedrørende Arktisk Råd, det fremadrettede samarbejde mellem Danmark og Grønland i forbindelse med det fremsatte forslag til Inatsisartut beslutning om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer, samt deltagelsen i IWC.

Grønlands genoptagelse af deltagelse i Arktisk Råds arbejde:

Grønlands genoptagelse af deltagelse i Arktisk Råds arbejde blev diskuteret. Udenrigsminister Villy Søvndal og formanden for Naalakkersuisut udtrykte deres tilfredshed med den styrkelse af rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råd som nu har fundet sted. Udenrigsministeren fremhævede den gode forhandlingsindsats på embedsmandsniveau som havde ført til et godt resultat med det canadiske formandskab. Udenrigsministeren fremhævede vigtigheden af at emner som f.eks. forskningsindsatsen og sejladssikkerheden behandles i Arktisk Råd.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

- Jeg ser frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med det canadiske formandskab og de andre medlemsstater. Vi har meget tilfælles med Canadas arktiske region, og er glade for det canadiske formandskabs prioritering af de arktiske befolkningers velfærd. Mange af de muligheder og udfordringer som vi i Grønland står overfor deles i arktisk Canada.

Fremadrettet samarbejde mellem Danmark og Grønland i forbindelse med det fremsatte forslag til Inatsisartut-beslutning om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer:

Det fremadrettede samarbejde mellem Danmark og Grønland i forbindelse med det fremsatte forslag til Inatsisartut-beslutning om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer, blev drøftet på mødet. I forhold til det fremsatte forslag til Inatsisartut beslutning ved efterårssamlingen om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer, fremhævede udenrigsminister Villy Søvndal og formanden for Naalakkersuisut vigtigheden af at Grønland og Danmark fortsat er i tæt løbende dialog omkring de sikkerheds- og forsvarspolitiske aspekter af en eventuel grønlandsk udnyttelse og eksport af uran.

Udenrigsministeren understregede at der ikke fra dansk side stilles spørgsmålstegn ved Grønlands fulde kompetence på råstofområdet, men udelukkende at der er behov for at skabe klarhed over hvor meget Danmarks kompetence på sikkerheds- og forsvarsområdet får betydning for en eventuel grønlandsk uranudnyttelse og eksport.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

- Vi har i dag sammen drøftet de nødvendige rammer for et kommende samarbejde omkring mulig eksport af uran og andre radioaktive mineraler. Der er selvfølgelig aspekter af en eventuel grønlandsk uranudnyttelse og eksport, som har sikkerheds- og forsvarspolitiske konsekvenser. De aspekter afklarer vi i fællesskab med Danmark, også fremadrettet.

Deltagelsen i IWC:

Kongeriget Danmarks deltagelse i IWC blev også drøftet på mødet. Både udenrigsminister Villy Søvndal og formanden for Naalakkersuisut fremhævede vigtigheden af at IWC respekterer sine egne principper om at hvalfangstkvoter tildeles på et biologisk og videnskabeligt grundlag, med det overordnede formål at sikre en bæredygtig jagt og beskyttelse af bestandene.

Grønland og Danmark inviterer i november danske og grønlandske politikere og ordførere på området til seminar i Grønland omkring den bæredygtige fangst af hvaler i Grønland. Der er enighed om, at alle muligheder skal udforskes for at Kongeriget Danmark kan forblive i IWC også fremadrettet.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

- Det er vigtigt for Grønland at slå fast, at vi ønsker at forblive i IWC. De store hvaler er en fælles ressource, som bør reguleres i globalt regi. Denne regulering bør selvfølgelig ske på et biologisk og videnskabeligt korrekt grundlag.

Med venlig hilsen

Aleqa Hammond
Formand for Naalakkersuisut