Offentliggørelse af uafhængig uranrapport

Den 12. september blev en uafhængig ekspertrapport vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer offentliggjort.

Som en del af denne ekspertrapport indgik et notat om ”retlige forhold ved en ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler”, som Lett Advokatfirma har skrevet.

Dette notat har efterfølgende haft en del bevågenhed i de grønlandske og danske medier, blandt andet har den danske udenrigsminister i et interview i Politiken den 17. september 2013 kaldt rapporten for ”det grønlandske partsindlæg” i den dialog som der pågår mellem Grønland og Danmark omkring de sikkerheds- og forsvarspolitiske aspekter som der er ved en eventuel grønlandsk udnyttelse og eksport af uran.

Det er nødvendigt at slå fast at den uafhængige ekspertrapport vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer, hvor Lett Advokatfirmaets notat indgår, er en uafhængig rapport til Inatsisartut, bestilt på Inatsisartuts efterårssamling 2012.

Rapporten, og Lett Advokatfirmaets notat, kan derfor ikke anses for at være Grønlands partsindlæg i dialogen mellem Grønland og Danmark.

Det kan oplyses at der både fra den danske og den grønlandske regering, foreligger notater som vurderer kompetencespørgsmål på råstof og sikkerheds- og forsvarsområdet i forhold til en eventuel grønlandsk uranudnyttelse og eksport.

Aleqa Hammond udtaler:

"Vedrørende de forskellige juridiske tolkninger omkring kompetencespørgsmål på uranområdet, har både Danmark og Grønland i processen udarbejdet deres respektive notater. Lett rapporten er ikke Grønlands notat. Lett rapporten er en uafhængig rapport bestilt af Inatsisartut/Grønlands parlament på efterårssamlingen 2012. Men jeg har noteret mig, at Lett rapporten i vid udstrækning læner sig op af samme tolkning omkring kompetencespørgsmål vedrørende råstof og sikkerheds- og forsvarspolitik som Grønland."

Udenrigsminister Villy Søvndal var 16. september i Grønland til møde med formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond. På det efterfølgende pressemøde lagde både Aleqa Hammond og Villy Søvndal vægt på deres fælles drøftelser vedrørende det fremadrettede samarbejde mellem Danmark og Grønland i forbindelse med det fremsatte forslag til Inatsisartutbeslutning om ophævelse af ”nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer.

Udenrigsminister Villy Søvndal og formanden for Naalakkersuisut understregede på det møde, vigtigheden af at Grønland og Danmark fortsat er i tæt løbende dialog omkring de sikkerheds- og forsvarspolitiske aspekter af en eventuel grønlandsk udnyttelse og eksport af uran. Udenrigsministeren understregede at der ikke fra dansk side stilles spørgsmålstegn ved Grønlands fulde kompetence på råstofområdet.


Aleqa Hammond,
Formand for Naalakkersuisut