Ungdomsarbejdsløshed og udefrakommende arbejdskraft

Nyt råd skal diskutere ungdomsarbejdsløshed og udefrakommende arbejdskraft

Arbejdsløshed, udefrakommende arbejdskraft og revalidering. Det er bare et udpluk af de udfordringer på arbejdsmarkedet, som vi har i øjeblikket. Og hvis udfordringer skal løses på tilfredsstillende vis, er der behov for at se hele området med nye øjne.

Derfor har Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard valgt at nedsætte et nyt råd, der skal beskæftige sig med arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål, Det Nationale Arbejdsmarkedsråd. Rådet skal bestå af en bred vifte af repræsentanter fra kommuner og organisationer, der i deres daglige virke har tæt berøring med arbejdsmarkedet i bred forstand.

Kirkegaard fremlagde på mødet et forslag til en beskæftigelsesplan som skal halvere arbejdsløsheden inden udgangen af 2017. Planen har fire hovedindsatsområder:

  1. Unge under 29 år
  2. Ufaglærte
  3. Bygder og yderdistrikter
  4. Den gruppe, som står uden for arbejdsmarkedet

”Naalakkersuisut prioriterer bekæmpelsen af arbejdsløsheden højt, og der er et stort behov for, at vi hele tiden ser området med nye øjne. For når det drejer sig om at få flere i beskæftigelse, gælder det om at få alle ideerne på bordet ”, kommer det fra Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, der håber, at rådsmødet vil komme med en masse gode forslag, der kan omsættes til praktisk politik, til fordel for de udsatte på arbejdsmarkedet.

Rådet holder sit første møde fra den 24. til 25. september i Nuuk, hvor emnerne vil være følgende: Rådighedsbegrebet, Det rummelige arbejdsmarked, Lediges ret til handlingsplan og vejledning og Ungdomsarbejdsløshed.

Hvert år vil Rådet holde fire møder, hvor aktuelle emner vil blive drøftet. Næste møde bliver den 20. til 21. november 2013.