Danmarks indsats i Arktis

Statsrevisionens beretning om Danmarks indsats i Arktis

Jeg er glad for at Rigsrevisionen - i øvrigt som et led i et samarbejde med de øvrige Arktiske stater - har taget initiativ til at give en vurdering af Danmarks opgaveløsning af eftersøgning, redning, sejlladssikkerhed og havmiljø i rigsfællesskabets Arktiske dele. Statsrevisionen beretning peger på nogle kritiske mangler i forhold til den danske regerings varetagelse af opgaveløsningen. Samtidig peger den på de områder der skal styrkes f.eks. en styrket koordination og en klarere ansvarsfordeling mellem de danske myndigheder i forbindelse med rednings- og beredskabsindsatsen (SAR).

Den globale bevågenhed omkring vores region har gjort, at der er øget aktivitet i vores havområder, hvilket giver øget risiko for mennesketab samt miljøforurening. Desværre får man som regel kun én chance for at handle på en ulykke i vores havområder. Derfor er det vigtigt, både at redningsmandskabet er uddannet til at arbejde under arktiske forhold, samt at udstyret er beregnet til Arktiske forhold og ikke mindst, er nemt tilgængeligt for at sikre en hurtig indsats i tilfælde af ulykker.

Med afsæt i Rigsfællesskabets Arktiske Strategi har vi sammen lagt grundlaget for at handle på disse mangler hos de danske myndigheder. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at sikkerheden i vores del af det arktiske havmiljø ikke mister opmærksomhed således, at vi kan opnå en sikkerhed ved havaktiviteter der svarer til risikoen ved øget aktiviteter.

Med venlig hilsen

Aleqa Hammond, S,
Formand for Naalakkersuisut