Regler om rensdyr- og moskusoksekød

Regler ifølge gældende bekendtgørelse om at medbringe rensdyr- og moskusoksekød fra fangstpladsen.

Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug (APNN) skal hermed erindre om reglerne om at medbringe rensdyr- og moskusoksekød fra fangstpladsen.

Ifølge § 12 i gældende bekendtgørelser om rensdyr og moskusokser skal alt kød fra nedlagte rensdyr og moskusokser medbringes fra fangstpladsen. Andre dele fra fangsten skal så vidt muligt også medbringes.

Ved overtrædelser af bestemmelserne i de gældende bekendtgørelser om rensdyr og moskusokser kan der ifølge § 25 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr og § 26 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af moskusokser idømmes bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis i en tidsbegrænset periode.

Departementet har erfaret at der smides kropsdele af fangstdyr, hvilket departementet tager afstand fra.