Nyt tilbud til vores unge

Nick Nielsen i Artek

Nyt tilbud om social og psykologisk rådgivning til vores unge

Naalakkersuisut ønsker en fortsat udvikling af vort land. En udvikling der sætter os i stand til åndeligt såvel som finansielt at øge og udvikle Selvstyret frem mod selvstændighed.

Der er bred enighed om, at en væsentlig forøgelse i befolkningens uddannelsesniveau er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål. Som Naalakkersuisoq vil jeg i det kommende halve år mødes med en bred række af interessenter til en række temaworkshops om bl.a. førskolen, folkeskolen, erhvervsuddannelser og en række øvrige temaer inden for uddannelsesområdet. Formålet med disse er at få input til Uddannelsesplan II, der skal præsenteres på forårssamlingen i 2014.

Allerede nu er der dog et konkret initiativ i forslag til finanslov 2014, der sigter mod at udvikle uddannelsessektoren, såvel som give mulighed for, at unge med en svær barndom kan få kompetent hjælp til at bearbejde de oplevelser der har givet ar på sjælen. Dette for at hjælpe dem til at gå videre i deres liv uden barrierer skabt af en opvækst, hvor de har været udsat for eller tilskuere til misbrug. Naalakkersuisut foreslår, at der oprettes en landsdækkende mulighed for social rådgivning og psykologisk terapi. Den primære målgruppe for initiativet er alle uddannelsessøgende såvel som unge, der er tilknyttet Piareersarfiit.

Jeg foreslår, at den landsdækkende mulighed oprettes som en fælles organisation, men at personalet i form af socialerådgivere, psykologer og andre gode kræfter søges fysisk placeret og forankret i alle landets regioner, med fast base i de større uddannelsesbyer, men med pligt til at servicere hele regions filialer af Piareersarfit. Forslaget vil derfor støtte i hele vort land. Naalakkersuisut har i forslag til finansloven afsat 12 mio. kr. til formålet, og ser frem til at diskutere tiltaget med alle partier i Inatsisartut.

Der har i de seneste år været gennemført projekter med psykologisk rådgivning tilknyttet uddannelsesinstitutioner, og erfaringerne og resultaterne fra disse er rigtig gode. Fraværet og frafaldet synes at blive markant mindsket blandt de uddannelsessøgende, der har benyttet sig af tilbuddet. Og selv i de tilfælde hvor uddannelsen ikke gennemføres, har jeg forhåbninger om, at forløbet vil have en positiv effekt, og at den enkelte derfor bedre er i stand til at håndtere et arbejde, at være en kærlig forælder og partner.

Vi må erkende, at alt for mange i barndommen har oplevet svigt i forhold til familie eller bekendte med alkoholmisbrug, seksuelt misbrug eller vold. Det er ikke nok at opprioritere den formelle mulighed for uddannelse, hvis vi ikke samtidig giver bedre mulighed for støtte til dem, der er opvokset med misbrug. Samtidig skal vi sætte tidligere ind, allerede i førskolealderen, for at opdage når børn udsættes for misbrug, og sørge for at dette stoppes, således at det enkelte barn sikres en tryg opvækst.

Forslaget skal ses som en del af Naalakkersuisuts samlede strategi, hvor også rejsehold i forhold til seksuelt misbrug er et konkret initiativ, der søger at gøre op med misbrug. Forslaget om landsdækkende social og psykologisk rådgivning for uddannelsessøgende og unge i Piareersarfit, er et konkret tiltag inden for uddannelsesområdet. Men det er en del af en samlet strategi, hvor vi med åbne øjne går i kamp mod misbrug, og på den måde søger at sikre den enkelte muligheden for vælge deres egen livskurs, og få hjælp til at bryde igennem de bølger fra fortiden, der forhindrer dem i at nå i sikker havn.

Jeg håber, at Inatsisartut vil hilse forslaget velkomment, og være med til at komme med viden og engagement under debatten omkring finansloven og forslagets finansiering, således at vi i fællesskab kan sikre flere et liv, hvor de er herrer over egen skæbne. Og således også sikre det uddannelsesløft, der sikrer vort lands fremtid i en tid med øget globalisering, og stadig større behov for veluddannet arbejdskraft.