Ny bestyrelsesformand i Greenland Holding A/S

Der er 20. September 2013 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Greenland Holding A/S, hvor Naalakkersuisut valgte næstformand Christian Motzfeldt som bestyrelsesformand for selskabet foreløbigt frem til den ordinære generalforsamling 2014. Christian Motzfeldt overtager formandskabet fra Vagn H. Andersen, som har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Valget af Christian Motzfeldt sker for at sikre stabilitet og kontinuitet i forhold til selskabets strategi og målsætninger. Christian Motzfeldt har via sit daglige virke i Vækstfonden stort kendskab til arbejde med erhvervsudvikling, vækstfremme instrumenter og venturekapital på alle niveauer. Derudover har Christian Motzfeldt betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen vil herefter bestå af følgende personer:

  • Christian Motzfeldt (formand)
  • Mogens Nathansen
  • Aviâja Lyberth Lennert
  • Vita Motzfeldt