Konference om klimaforandringernes betydning

Miiti og Tobias Salathe

Nordisk Baltisk konference om klimaforandringernes betydning for vores natur

I dagene den 3. – 5. september er Grønland vært for afholdelsen af en nordisk-baltisk konference i Ilullissat om beskyttelse af vådområder og klimaforandringer (”Nordic Wetlands in a time of Climate Change: mitigation, resilience and adaptation”).

Det overordnede tema for mødet er vådområder af internationalt betydning og beskyttelse af disse set i lyset af klimaændringernes påvirkning.

På konferencen deltager eksperter og forvaltere fra norden og de baltiske lande. Desuden er der repræsentation fra det international Ramsar Sekretariat og sekretariatet fra Arktisk Råds Arbejdsgruppe for Beskyttelse af Arktisk Flora og Fauna (CAFF). Deltagerne vil drøfte erfaringer, samarbejdsprojekter og mulige tiltag i forbindelse med også at sikre vores naturværdier fremover.
Konferencen er finansieret af midler fra Nordisk Ministerråd og afholdes i regi af det nordiske baltiske vådområde samarbejde (NorBalWet).”NorBalWet” er et regionalt initiativ under Ramsarkonventionen om vådområder. Deltagende lande i NorBalWet er Danmark, Grønland, Færøerne, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Rusland.
Grønland har formandsskabet i NorBalWet i perioden 2012 – 2014. Danmark er viceformand for gruppen og er medvært ved konferencen.
Konferencen får besøg af Miiti Lynge (PI), der ud over at være medlem af Naalakkersuisut for Bolig, Natur og Miljø er Samarbejdsminister i det nordiske samarbejde.

Miiti Lynge udtaler ”Klimaforandringer er en af de vigtigste trusler mod vores natur. For at kunne sikre en bæredygtig forvaltning af vores natur herunder vores vådområder er det vigtigt for os som politikere at få den bedst mulige rådgivning. Det er vigtigt at vi står sammen og alle bidrager til dette arbejde for kun på denne måde kan vi sikre en sund natur også for vores efterkommere. Det er netop i fora som dette, hvor forvaltere, eksperter og repræsentanter fra internationale organisationer mødes og udveksler erfaringer og drøfter mulige tiltag, som kan bidrage til, hvad vi kan gøre for at og tilpasse os klimaforandringerne”.

Miiti Lynge foresætter: ”samtidig er jeg som Samarbejdsminister og Miljøminister i Nordisk Ministerråd oprigtigt glad for at se, hvilke muligheder det nordiske samarbejde giver, blandt andet ved at støtte konferencer som denne”.