Om kvoter for kystnært fiskeri efter hellefisk

 

På møde den 24. september 2013 har Naalakkersuisut besluttet følgende i forhold til det kystnære fiskeri efter hellefisk i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik:

-       Forsøgskvoten på 700 tons i forvaltningsområde Diskobugten omdannes til en regulær kvote som kan fiskes i hele Diskobugten på almindelige betingelser.

-       Kvoten reserveres udelukkende til joller under 6 meter.

-       Den månedsvise fordeling opretholdes jf. nedenstående oversigt:

  • September: 200 tons
  • Oktober: 200 tons
  • November: 200 tons
  • December: 100 tons

-       Såfremt kvoterne i én måned ikke opfiskes, så overflyttes evt. restmængde til næste måned.

-       Hellefiskekvoterne i forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik forhøjes med 150 tons for hvert område.

-       Kvoteforhøjelsen reserveres udelukkende til joller under 6 meter.

-       Kvoteforhøjelserne på 150 tons reserveres månedsvis for hvert område jf. nedenstående oversigt:

  • 25. september til 31. oktober: 100 tons
  • November: 50 tons

Det skal understreges, at ovenstående kvoter skal gælde for 2013 hele året ud. For at opnå en mere hensigtsmæssig planlægning af det kystnære fiskeri efter hellefisk i 2014 er det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som vil bestå af samtlige aktører i det kystnære fiskeri efter hellefisk og har til formål at udarbejde en samlet anbefaling for det pågældende fiskeri i 2014.

Naalakkersuisut skal her også understrege at man nu vil koncentrere arbejdet med fiskerne i resten af landet. 

 

I forbindelse med evt. spørgsmål kan Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kontaktes på tlf.: 34 50 00 eller e mail: apnn@nanoq.gl