Juridisk vurdering klar

Selvstyrebygningen i Nuuk

 

Ingen planer om yderligere undersøgelser

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm er nu klar med den juridiske vurdering af to personalesager, som Departementschef Svend Hardenberg har bedt advokatfirmaet om at udfærdige. Det drejer sig om den tidligere retschef Andreas Salmony samt fungerende pressekoordinator Julie Rademacher.

Svend Hardenberg, Departementschef, Formandens Departement, bestilte undersøgelsen med henblik på en udredning af hvad der er op og ned på de to sager.
- Alt andet vil være ansvarspådragende idet beskyldningerne har været, og er, ganske alvorlige. Resultatet foreligger nu, og jeg vil sige om resultatet af undersøgelsen, at jeg ikke finder anledning til yderligere undersøgelser.

Ikke sket lovbrud

Departementschef Svend Hardenberg:
- Det vigtigste konklusion i undersøgelsen er, at der ikke er sket lovbrud i forhold til håndteringen af de to omtalte sager.

- Undersøgelsen dokumenter, at Naalakkersuisut er i deres fulde ret til at ansætte politisk – en mulighed som den forrige Naalakkersuisut også benyttede sig af. Men jeg noterer mig, at håndteringen af Julie Rademachers tilknytning til Formandens Departement som fungerende pressekoordinator kunne være udført mere elegant. Fremadrettet skal der være fokus på en professionelt styring af ansættelse af særlige rådgivere, og det har jeg netop taget initiativ til at få sat i system.

- I forhold til den tidligere retschef Andreas Salmony skal jeg beklage, at han ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, men selv ikke dette ændrer det samlede billede, nemlig at der beklageligvis er sket en alvorlig og forkert juridisk rådgivning.