Invitation

Præsentation af Økonomisk Råds rapport 2013

Rapporten for 2013 offentliggøres om eftermiddagen tirsdag d. 10. september kl. 15:30 i Selvstyrets presselokale.

Hvert år vurderer Økonomisk Råd konjunkturudviklingen og holdbarheden i de offentlige finanser. Derudover belyses et særligt tema, og i 2013 er det bosætning og migration.

Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 4. rapport.

Økonomisk Råd ledes af et formandskab på seks personer. Formandskabet består af: Formand Torben M. Andersen, professor ved Aarhus Universitet, Viceformand Ulla Lynge, direktør i Sermersooq Erhvervsråd, Anders Møller Christensen fra Nationalbanken, Tønnes Berthelsen fra KNAPK, Søren Bjerregaard fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Anders Blaabjerg fra Grønlands Statistik.

Ud over formandskabet består Økonomiske Råd af medlemmer fra interesseorganisationer, Naalakkersuisuts administration og forskningsinstitutioner. Medlemmer, der repræsenterer organisationer og forskningsinstitutioner udpeges af de pågældende organisationer. De øvrige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut. Rådets medlemmer kan komme med kommentarer til rapportens indhold, men det er alene formandskabet, som har ansvaret for det endelige indhold. Læs mere.