Stop for fiskeri efter hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Upernavik

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Upernavik forvaltningsområde stopper torsdag den 19. september 2013, da jollekvoten i Upernavik er ved at være opfisket. Kvoten er en del af godkendte ekstra kvote til joller for i år.

Den 19. september 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. oktober 2013 med en månedskvote på 175 tons.