Genfordeling af fællesfangstkvoten for sildepisker

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug med inddragelse af KNAPK og KANUKOKA skal sørge for, at genfordeling af eventuelt restkvoter på sildepisker og pukkelhvaler for hele Vestkysten påbegyndes senest den 1. september i hvert kalenderår, jf. § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler.

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at genfordele fællesfangstkvoten for sildepisker i Vestgrønland med virkning fra og med den 12. september 2013. Al fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 28. december 2012 og 22. februar 2013 blev ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 178 sildepiskere i Vestgrønland. 45 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 133 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 12 dyr.

Per 1. september var opfanget 32 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 42 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 13 og 91 stk. I Østgrønland var fanget 1 sildepiskere, givende en restkvote på 11.

Genfordelingen bliver følgende:

Fra harpunkanonkvoten tildeles til:

  • Qaasuitsup Kommunea en kvote på 4,
  • Qeqqata Kommunia ingen ekstra kvote
  • Kommuneqarfik Sermersooq (vest) en kvote på 3 og
  • Kommune Kujallq en kvote på 5 sildepiskere til intern kommunal genfordeling i samråd med de lokale fisker- og fangerforeninger, hvorved fællesfangstkvote for 2013 bliver på total 57 stk. og harpunkanonkvote på 121 stk.
  • Den per d. 10. september resterende fællesfangstkvote beholdes indenfor de respektive Qaasuitsup kommunia, Qeqqata kommunia, Komuneqarfik Sermersooq (vest) og Kommune Kujalleq ligeledes med mulighed for intern kommunal genfordeling i samråd med de lokale fisker- og fangerforeninger.
  • Den per d. 10. september resterende fællesfangstkvote i Kommuneqarfik Sermersooq (øst) beholdes indenfor de to respektive forvaltningsområder.

Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 10.september 2013 for Vest- og Østgrønland.

Status for fællesfangst på sildepisker pr. 10. september 2013:
Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 10. september 2013. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN

Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

 Vestgrønlandsbestanden  Fangst  Kvote  Restkvote 
 Qaanaaq  0      1  1 
 Upernavik  5  5  0
 Uummannaq  5  6  1
 Qeqertarsuaq  3  3  0
 Ilulissat  2  2  0
 Qasigiannguit  0  1  1
 Aasiaat  4  4  0
 Kangaatsiaq  3  4  1
 Sisimiut  2  3  1
 Maniitsoq  1  3  2
 Nuuk  3  3  0
 Paamiut  2  3  1
 Narsaq  2  2  0
 Qaqortoq  2  2  0
 Nanortalik  1  3  2
 Total  35  45  10

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

 Østgrønlandsbestanden   Fangst  Kvote   Restkvote 
 Ittoqqortoormiit  0  4
 Ammassalik  1  8  7