Forsøgsfiskeri efter hellefisk

Hellefiskefisker

Forsøgsfiskeri efter hellefisk i Diskobugten 2013

Den 22. august besluttede Naalakkersuisut at godkende et forsøgsfiskeri efter hellefisk i Diskobugten på i alt 700 tons for den resterende del af 2013. Fiskeriet må foregå i
tre specifikke områder, og kun joller under 6 meter har mulighed for at deltage.

Efter nærmere drøftelser med lokale fiskere har Naalakkersuisut den 12. september besluttet at foretage en justering af ovennævnte beslutning fra august. Således er der åbnet op for at forsøgsfiskeriet kan foregå i to yderligere områder. Beslutningen er dermed i overensstemmelse med S.Q.A.P.K.-s eget forslag. Kortbilag over S.Q.A.P.K.-s forslag samt Naalakkersuisut´s beslutning vedlægges som bilag 1 og 2.

Den samlede kvotemængde for alle områderne i forsøgsfiskeriet er fortsat 700 tons, og disse fordeles efter nedenstående månedsvise fordelingsnøgle.

September: 200 tons
Oktober: 200 tons
November: 200 tons
December: 100 tons

Afslutningsvis skal det oplyse, at der i samarbejde med Grønlands Naturinstitut er udarbejdet en række retningslinjer for forsøgsfikseriet. Det drejer sig om retningslinjer vedrørende måleprøver, fangstrapporteringer mv. Disse fremgår af bilagene.