Nødvendigt at lægge pres på den danske regering

Martha Lund Olsen 110613

Martha Lund Olsen: Nødvendigt at lægge pres på den danske regering

IA har den 9. september 2013 skrevet et åbent brev til Danmarks statsminister og finansminister, hvori man bl.a. beklager regeringens manglende initiativer til at rette op på forholdene i det grønlandske retsvæsen i finanslovsforslaget for 2014.

Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen, glæder sig over, at IA støtter op om hendes indsats for at få den danske regering til at tage de massive udfordringer på retsvæsensområdet i Grønland alvorligt.

- Der er omtrent 8.000 verserende sager ved kredsretterne i Grønland. I danske tal svarer det til mere end en halv million sager. Vi kan ikke blive ved med at se passivt til, mens retssikkerheden i vores samfund bliver undermineret, siger Martha Lund Olsen.

For at imødegå de massive udfordringer, har Martha Lund Olsen styrket justitsområdet i Grønlands Selvstyre for at fremskynde forbedringer på området.

- Jeg er meget optaget af, at vi får taget fat på de problemer, vi står med i forhold til sagspuklen i kredsretterne. Derfor har jeg som en af mine første gerninger taget initiativ til at styrke justitsområdet markant, så vi kan behandle og fremlægge løsningsforslag i et højere tempo, siger Martha Lund Olsen.

Den 7. august 2013 holdt Martha Lund Olsen et møde med den danske justitsminister, Morten Bødskov, hvor man bl.a. drøftede det store arbejdspres i kredsretterne.

- Jeg synes, dialogen med Morten Bødskov har peget i den rigtige retning, men ord må naturligvis følges af handling, hvis vi skal løse problemerne, slutter Martha Lund Olsen.