Enighed fremmer bedre borgerinddragelse

Fra flere sider har der været et ønske om, at inddragelsen af borgerne i forbindelse med råstofprojekter skulle være bedre – senest i forbindelse med True North Gems-projektet (TNG-projektet). I forlængelse af debatten er der fremkommet forslag om flere midler til NGO’ernes oplysningsarbejde og lovbestemte høringsprocesser.

Indledningsvis vil jeg gerne oplyse om, at der i forbindelse med TNG-projektet har været holdt seks offentlige møder i løbet af august, hvor jeg har deltaget i de tre af dem.

Der har været en del debat om nævnte møder, ikke mindst om møderne skulle være indkaldt med en længere frist. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at høringsmøderne blev fremrykket til uge 35 på grund af behovet for deltagelse i andre ministermøder uden for Grønland.

”Det der er sket, ærgrer mig, men det kan desværre ikke helt undgås i en travl hverdag. Men på den anden side vil jeg gerne understrege, at det ikke er udtryk for, at jeg ikke ønsker en bred interessentdeltagelse. Tværtimod. Jeg prioriterer det højt”, siger Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer og fortsætter:
”Derfor har jeg sendt en invitation ud til interessenterne for at høre, om de vil mødes den 11. september for at fortsætte dialogen om emnet”.

Med udgangspunkt i de hidtidige drøftelser og blandt andet som følge af tilkendegivelser fra interessenter, agter jeg at fremlægge et forslag til konkrete høringsbestemmelser i råstofloven på forårssamlingen 2014”.
Fordelene er ligetil. Både for interessentgrupper som forvaltningen er det en mere enkel tilgang – interessentgrupperne kender de faste bestemmelser, og det giver forudsigelighed for forvaltningen, der har oplevet, at interessentgrupperne kan have modsatrettede ønsker til borgerinddragelse.

Derudover har jeg desuden noteret mig et ønske om, at der skal afsættes midler, som interessentgrupper kan søge tilskud fra – eller inddragelse af eksperter i forbindelse med vurdering af projekter, som går i offentlig høring.

”Jeg vil gerne se, om det er muligt at komme igennem med et sådant forslag, som jo i givet fald skal finansieres”, slutter Jens-Erik Kirkegaard.