Informationer og rapporter om uran

Citronenfjord

Inatsisartut behandlede i efterårssamlingen 2013 et principforslag fra Naalakkersuisut om ændring af nul-tolerancepolitikken vedrørende radioaktive mineraler. I den forbindelse er der samlet hidtidige rapporter om emnet på denne side.

Siden bliver løbende opdateret med nyeste rapporter el. relevante oplysninger

Uranoplysning i Grønland

Forskere fra DCE, GEUS og AAU var på uranoplysningstur i Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik, Narsarsuaq og Qassiarsuk i 2015. På Uranoplysning 2015 finder du oplæg og resumeer fra borgermøderne om uran.

Uvildige eksperter fra DCE og GEUS var på Uranoplysningstur til Uummannaq, Ilulissat, Aasiaat, Kangerlussuaq og Sisimiut i 2014. På Uranoplysning 2014 kan du finde oplæg og tv-udsendelser om borgermøderne om uranoplysning.

Rapporter

Grønlands Uranminemission til Canada 2015. Rejserapport fra Grønlands delegation samt bilag.  

Information og fakta om udvinding af uran i Grønland. Uran 2015

Tre videnskabsmænd fra GEUS og DCE tog på uran oplysningstur til Sisimiut, Ilulissat, Uummannaq, Aasiaat og Kangerlussuaq, hvor de holdte oplæg og uran og konsekvenserne ved udnyttelse af uran. Se alle præsentationerne på denne side: Uran oplysning 2014.

Rejserapport for studieturen til Australien 2014

Responsum om udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran og andre radioaktive mineraler i Grønland

Rapport om uran udvinding og eksport. Arbejdsgruppen om konsekvenserne af ophævelse af nultolerancepolitikken

Uafhængig rapport: Rapport om forhold vedrørende ophævelse af nultolerancepolitikken

Oversigt over internationale forpligtigelser vedrørende uran udvinding og eksport

Uranredegørelse bind 1 og bind 2

Uranfolder

Information om Kvanefjeldet i forlængelse af Landsstyrets uranredegørelse

Grønlands uran mission til Canada fra 2010 samt bilag fra rejsen som kun findes på engelsk  

Information og fakta om uran udvinding i Grønland fra 2010 

Høringer

35 dages forhøring af GME's Kvanefjeldsprojekt vedr. sjældne jordarter og uran. (fra 29.08.2014 til 06.10.2014).  Forhøringen vedrørende selskabets kommissorium til projektet og er den officielle anmeldelse af projektet.

Desuden henvises der til Inatsisartut's punkter

Punkt nr. 17: Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og stråle-beskyttelse.

(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)

Punkt 150: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. (Affaldskonventionen)

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Punkt 151: Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af IAEA konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologisk nødstilfælde (Bistandskonventionen)

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Punkt 152: Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme.

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Punkt 157: Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International Labour Organization (ILO) konvention nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling.

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Punkt 158: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af ændring til IAEA´s konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer.

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Punkt 159: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af IAEA konvention om nuklear sikkerhed.


(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender) 

Punkt nr. 106: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut med virkning fra EM13 tiltræder at ”Nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer ophører

Pressemeddelelser

Borgerne inddraget i sjældne-jordarts og uran-projekter. Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaards Replik til internetnyheden "Indledende høringer om uran-mine er startet"