Fremgang – også i de mindre bosteder

nunaqarfik

 

De mindre bosteder fremtid og udvikling bliver diskuteret i weekenden 14. -15. september. Alle 26 formænd for bygdebestyrelser mødes med de fire borgmestre, Naalakkersuisut og formændene for tre af Inatsisartuts udvalg.

Naalakkersuisut tager med dette seminar hul på diskussionen om hvordan bygderne kan blive en ressource for landet, hvad borgerne i de mindre bosteder kan gøre for at sikre et erhvervsgrundlag.

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at diskussionen om bygdernes fremtid ikke alene bliver en akademisk diskussion om økonomi og abstrakte begreber. Landets fremtid skabes især af aktive borgere og levedygtige virksomheder, som også er repræsenteret her på konferencen for at berette om både om succeser og flaskehalse for at skabe disse. De styringsmæssige rammer for bygderne er på plads, og suppleres med mulighederne for at etablere lokaludvalg i de tidligere kommunebyer såfremt Inatsisartut vedtager Naalakkersuisuts forslag til ændringer af den kommunale styrelseslov på denne efterårssamling.

Den virkelighed vi står midt i, er sammen med målene om at opnå en bæredygtig udvikling, og en mere selvbærende økonomi samt ønsket om øget selvstændighed, udgangspunktet for diskussionen om de mindre bosteders udvikling, og hvad der skal til for at vi kan nå disse mål.