Fællesfangst for sildepisker

Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK og KANUKOKA besluttet at overføre 20 harpunkanonkvoter til fællesfangstkvoten for sildepisker, således der er 47 sildepisker tilbage til fartøjer med harpunkanon..

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at overføre 20 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 1. oktober 2013. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 28. december 2012 og 22. februar 2013 blev ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 178 sildepiskere i Vestgrønland. 45 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 133 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 12 dyr.

Per 24. september var opfanget 42 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 7 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 35 og 47 stk. efter overførsel. I Østgrønland var fanget 2 sildepiskere, givende en restkvote på 10.

Overførsel (øgelse) bliver følgende:

Qaasuitsup kommunia                              3

Qeqqata kommunia                                  8

Kommuneqarfik Sermersooq                    6

Kommuni Kujalleq                                    3

Katillugit:                                                  20:

Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 24.september 2013 for Vest- og Østgrønland.

Status for fællesfangst på sildepisker pr. 24. september 2013:

Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 24. september 2013. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN.

Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Pr. 24/9

Overførsel

27/9

Samlet rest

Qaanaaq

1

1+1

1

3

8

Upernavik

6

5+1

0

Uummannaq

5

6

1

Qeqertarsuaq

4

3+1

0

Ilulissat

2

2+1

1

Qasigiannguit

0

1

1

Aasiaat

4

4

0

Kangaatsiaq

3

4

1

Sisimiut

2

3

1

8

9

Maniitsoq

3

3

0

Nuuk

3

3+3

3

6

9

Paamiut

3

3

0

Narsaq

2

2+2

2

3

9

Qaqortoq

2

2+2

2

Nanortalik

2

3+1

2

TOTAL

42

45

15

20

35

 
Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Ittoqqortoormiit

0

4

4

Ammassalik

2

8

6

Ialt

2

12

10