Høring af Tanbreez’s sjældne jordartsprojekt

Høring af Tanbreez’s sjældne jordartsprojekt i Sydgrønland

Tanbreez Mining Greenland har sendt en ansøgning til Naalakkersuisut om at få en udnyttelsestilladelse til sjældne jordartsprojekt ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) i Sydgrønland. Selskabet har dags dato opfyldt de formelle krav, og de har derfor et krav om, at deres projekt kommer i offentlig høring.

Projektets høringsperiode er fra den 4. september til 2. december 2013.

Høringsperioden er forlænget fra to til tre måneder, så der er god tid til at kommentere projektet, og derudover er der taget højde for den travle periode, som kommer, når Efterårssamlingen begynder.
Høringsmaterialet om projektet kan findes her. Eventuelle høringskommentarer sendes til Råstofstyrelsen.

”Jeg håber, at der er rigtig mange, som vil læse om det spændende projekt og give deres mening til kende. Det er et stort projekt, som vil betyde nye arbejdspladser for vores samfund i almindelighed og Sydgrønland i særdeleshed”, siger Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer og fortsætter:
Når tid og sted for høringsmøder bliver fastlagt, vil de i relevante medier blive annonceret hurtigst muligt efter, dog minimum to uger før.

Selskabet Tanbreez Mining Greenland har fået udarbejdet en Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Rapporterne indgår i de offentlige høringer af projektet.


Nærmere information:

Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer