Nu starter vi sammen på en frisk

 

Bygdeseminaret er slut, og konklusionen er klar: dialogen og samarbejdet om at skabe mere levedygtige bosteder skal forstærkes og resultere i synlig handling.

Ved afslutningen af seminaret kunne medlem af Naalakkersuisut for Finanser Vittus Qujaukitsoq blandt andet konstatere, at: “De to dage har bragt en større forståelse for, hvilke problemer og nye muligheder borgerne i de mindre byer og bygder oplever. Vi har på seminaret fået værdifuld viden og aftalt nogle sigtepunkter for vores kommende arbejde i Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Vi skal blandt andet styrke dialogen med bygderne, skabe bedre og mere klare rammer for bygdebestyrelsernes opgaver, foretage nødvendige investeringer og forbedre vilkår og service på det sociale område, i sundhedssektoren og ikke mindst have en bedre folkeskole for børnenes og samfundets skyld. Bygderne hverken kan eller skal holdes udenfor, når vi drøfter, hvordan vi sikrer en holdbar udvikling og velfærdssamfundet i de kommende år”, slutter Vittus Qujaukitsoq.

Formanden for bygdebestyrelsernes sammenslutning Kanunupe, Jens Kristian Therkelsen var også tilfreds med forløbet af seminaret, og udtaler, at “Vi er kun lige startet på vort arbejde. Bygdeborgerne vil bidrage til at sætte handling bag ordene om at skabe en bedre balance i vort land. Det skal vi gå i gang med allerede fra i morgen af, hvor det er muligt.

Seminaret har klart vist, at bygderne ikke skal opfattes som et problem. De er og skal i endnu højere grad være et vigtigt aktiv for vort land. Kanunupe og borgerne i bygderne er parat til at deltage konstruktivt i det videre arbejde og ser frem til et godt samarbejde med såvel kommunerne som Naalakkersuisut”.

Jens-Erik Kirkegaard er som Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ansvarlig for koordinationen af den kommende udviklingsplan for bygder og yderdistrikter. Han siger: Vi skal sørge for at få udbytte af de gode ideer til udvikling i bygderne og understøtte dette. “På den måde kan vi få skabt en bedre udvikling blandt andet via midler på finansloven. Jeg ser frem til samarbejdet i det videre forløb, herunder afholdelsen af en stor bygdekonference maj 2014”.

Endelig udtaler Naalakkersuisut for Boliger, Miljø og Natur Miiti Lynge, at: “Det kommende arbejde vil have udgangspunkt i ønsket om en helhedsorienteret og bedre koordineret planlægning, der skal bygge på ønsket om en bæredygtig udvikling og med rerspekt for vores kulturarv. Det kræver borgerinddragelse og nye processer for at styrke demokratiet. Vi har et fælles ansvar for, at det kommer til at lykkes”, slutter Miiti Lynge.

To dage med oplæg, dialog og workshops om de mindre bosteders fremtid og udvikling er overstået. Talelysten var stor blandt de cirka 90 deltagere, som bestod af bygdebestyrelsesformænd, kommunal- og landspolitikere, repræsentanter fra de selvstyreejede forsyningsselskaber, forskere og gæster fra Nunavut.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Vittus Qujaukitsoq (586116)

Jens Kristian Therkelsen (285416)