Nordiske grænsehindringer

Marianne Neraal Nordisk Raad

 

Samarbejdet i de nordiske lande er i udvikling. Det ser vi til daglig gennem mobilitet og samhandel mellem landende, og ikke mindst så er vi begyndt at rejse mere end nogensinde til de andre nordiske lande. Og samtidig med det øgende samarbejde mærkes grænsernes hindrende indflydelse på samarbejdet. Grænsehindringen skaber problemer for mobiliteten og ikke mindst for samhandlel i de nordiske lande. Nordisk Minister Råd er opmærksom på problemet og erkender at handling imod grænsehindrings-problemet bør øges i takt med udviklingen. Else Olsvig fra Tusagassiivik har talt med Marianne Neraal, Seniorrådgiver i Nordisk Råd om de Vestnordiske lande og Arktisk og om de nordiske landes samarbejde med Canada, USA og Storbritannien. Hun fremlagde grænsehindringsproblemet under Vest Nordisk seminar i Nuuk i september 2013.

 

Hør interview.