Tale med åbning af NUNA MED 2013

Tale ved åbningen af NUNA MED 2013, 7. september 2013
v. Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge

Portræt af Steen Lynge
 

Som Naalakkersuisoq for Sundhed er det mig en stor glæde, at kunne byde jer velkommen til NUNA MED konferencen 2013!

Det er 7. gang konferencen afholdes. Til gengæld er det min allerførste NUNA MED.

Konferencens titel er: ”Forskning er uddannelse”. Selv om denne titel kan tolkes på mange måder, så ser jeg personligt frem til at lære en masse i de kommende dage.

Jeg er imponeret over det store fremmøde, og det spændende og meget omfattende program. Det viser den store interesse, der er i dag for forskning i Grønland og i Arktis.

Jeg synes, det er flot, at vi har vores helt egen konference, hvor vi kan dyrke sundheden i Grønland – både i bredden og i dybden.

Jeg vil gerne takke arrangørerne, som har arbejdet målrettet og længe for at gøre denne konference mulig. Jeg synes, at NUNA MED er et godt eksempel på, hvor langt man kan nå, når man forener alle gode kræfter på tværs af de sundhedsfaglige organisationer.

En stor tak skal også lyde til alle jer, der bidrager med oplæg på denne konference. Tak fordi I vil dele jeres store viden med os.

Og endelig vil jeg sige tak til alle jer, der har valgt at deltage her. I er kommet for at lære, og for at bringe viden med tilbage til jeres arbejdspladser. Og det er vigtigt!

Hvis I har læst koalitionsaftalen ved I, at Naalakkersuisut mener, at forskning – ikke mindst i emner som vores livsstil og sundhed - er vigtig og skal styrkes. Vi skal tage udgangspunkt i forskningsbaseret viden, når vi planlægger de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Derfor er koblingen mellem forskning og praktisk anvendelse så utrolig vigtig. Jeg håber, at mange af jer, der er til stede her i dag, vil medvirke til, at den forskning, der bliver præsenteret på denne konference kommer til anvendelse til gavn for patienter og sundhedsvæsen og ikke mindst folkesundheden.

Jeg er glad for, at børn og unge har en fremtrædende plads i programmet. Netop børn, unge og familier er udnævnt som en særlig vigtig målgruppe i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II, som beskriver Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden i perioden 2013-2019.

Børn og unge er særligt udsatte, fordi de er afhængige af både deres familie og af samfundet i forhold til, at sikre deres trivsel og sundhed.

Flere af konferencens workshops omhandler direkte Inuuneritta IIs indsatsområder, herunder alkohol. Det er jeg rigtig glad for – det giver os et godt grundlag for det videre arbejde med de konkrete forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Selvmordsforebyggelse og mental sundhed er også fremtrædende i programmet. Det samme er sociale forholds betydning for sundheden.

Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen. Vi politikere har godt af at blive mindet om, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på de overordnede rammer for befolkningens sundhed, herunder de basale sundheds-, omsorgs- og uddannelsesmæssige ydelser i samfundet. Kun på den måde kan den sociale ulighed i sundhed blandt børn, unge og familier mindskes.

Naalakkersuisut arbejder for et sundhedsvæsen, hvor borgeren er i centrum. Det betyder blandt andet, at vi stræber efter at levere sundhedsydelser så tæt på borgernes hjem som muligt. De ydelser og undersøgelser, der kan foretages lokalt, skal finde sted lokalt.

Jeg glæder mig derfor over, at flere workshops ser på, hvordan vi kan udnytte den moderne teknologi til at bringe sundhedsydelserne tæt på borgeren. Vi er allerede nået langt med implementeringen af Telemedicin, og dette arbejde skal fortsætte.

Endelig synes jeg, at det er flot, at der er hele to arrangementer i forlængelse af NUNA MED, der retter sig mod studerende. Det giver ekstra mening til titlen: ”Forskning er uddannelse.”

Til sidst vil jeg bare komme med en lille velmenende opfordring til jer forskere. Husk, at vi er en lille befolkning på kun 56.000 sjæle. Hvis I forskere er gode til at samarbejde og stille data til rådighed for hinanden, skåner I befolkningen. På den måde kan I være med til at begrænse den forskningstræthed, som vi allerede nu så småt kan mærke i nogle dele af befolkningen.

 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god og udbytterig konference!

 

Tak for opmærksomheden.