Fredede moskusokser

Moskusokse

Moskusokser syd for Sukkertoppen Iskappe og i Nuuks bagland er fredet. Departementet ønsker oplysninger om observationer af dyr og ulovlig jagt.


Bestanden af moskusokser i Kangerlussuaq har for en del år siden krydset Sukkertoppen Iskappe og bredt sig sydover. Der er både bekræftede og flere ubekræftede observationer af moskusokser så langt syd som til Kangia/Nordlandet og på sydsiden af Kangersuneq ved Nuuk. Der er også ubekræftede meldinger om fund af kranier og kropsdele, som kan tyde på ulovlig jagt.

Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug (APNN) skal understrege at moskusokser, som befinder sig syd for Sukkertoppen Iskappe er totalfredet hele året. Undtaget er dog moskusokserne ved Ivittuut, som der er kvoteret jagt på.

APNN ønsker at få et overblik over, hvor der er observeret moskusokser syd for Sukkertoppen Iskappe de seneste år. Erhvervsfangere, fritidsjægere og andre som færdes i naturen opfordres derfor til at indsende eller ringe til APNN om observationer af moskusokser. Vi ønsker i den forbindelse følgende oplysninger:

• Dato/årstal for observation.
• Antal moskusokser.
• Ca. alder (er det voksne, køn, unge, unger).
• Lokalitet (på kort eller GPS position).

Departementet ønsker ligeledes oplysninger om observationer af døde moskusokser og kranier.

Oplysninger kan sendes til: APNN, Postboks 269, 3900 Nuuk eller på mail apnn@nanoq.gl eller tlf: 345034/345345.

Det er endnu ikke besluttet hvordan moskusokser syd for Sukkertoppen Iskappe skal forvaltes i årene fremover andet end, at bestanden indtil videre er totalfredet.
Departementet vil foretage en høring af involverede kommuner og organisationer inden der tages beslutning om hvordan dyrene skal forvaltes fra og med 2014 sommer.Nærmere information kan fås via Kontorchef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, tlf. 34 53 04