Naalakkersuisut og Kommunerne

Naalakkersuisut skaber bedre balance mellem kommunerne

Naalakkersuisut har besluttet der ved Inatsisartuts Efterårssamling vil blive fremsat ændringsforslag til forslaget til finanslov for 2014, som vil betyde en ændring af fordelingen af det kommunale bloktilskud i 2014 mellem kommunerne.

Det indebærer det kommunale bloktilskud til Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia vil blive forhøjet med henholdsvis 8 og 12 mio. kr. i 2014, mens det kommunale bloktilskud til Kommuneqarfik Sermersooq vil blive nedsat med 20 mio. kr. Det vil ikke betyde en ændring af størrelsen af det samlede kommunale bloktilskud.

Naalakkersuisut har taget beslutningen på baggrund af en stor økonomisk ulighed mellem kommunerne i dag, som gør det nødvendigt at tage konkret initiativ til at styrke økonomien i de dårligst stillede kommuner.

Naalakkersuisut betragter den ændrede fordeling af det kommunale bloktilskud for 2014 som en overgangsordning. Naalakkersuisut vil gennem den kommende tid gå i dialog med kommunerne om en ændring af den kommunale skatteudligning og fordelingen af bloktilskuddet med virkning fra 2015.

Naalakkersuisut forsøgte ved indgåelsen af aftalen for det kommunale bloktilskud for 2014, at opnå enighed med KANUKOKA om den ændrede fordeling af midlerne mellem kommunerne. Der kunne ikke opnås enighed i KANUKOKA’s bestyrelse herom, da Kommuneqarfik Sermersooq ikke ønsker at ændre fordelingen af midlerne mellem kommunerne.

Efterfølgende har borgmestrene fra de 3 øvrige kommuner henvendt sig til Naalakkersuisut med ønske om en ændring af fordelingen af midlerne mellem kommunerne.

Naalakkersuisut har besluttet at handle på baggrund af henvendelsen. Naalakkersuisut har skrevet til kommunerne om Naalakkersuisuts beslutning, så kommunerne kan tage højde herfor ved behandlingen af de kommunale budgetter for 2014.

Med venlig hilsen


Vittus Qujaukitsoq