Status på klodens klimatilstand

I dag præsenteres regeringer over hele verden for en sammenfatning af den mest omfattende videnskabelige vurdering af klodens klimatilstand. Det er FN’s klimapanel (IPCC), som publicerer en række anbefalinger til politikerne på baggrund af deres videnskabelige hovedrapport, som førende forskere og eksperter har arbejdet på i årevis.

Klimapanelets hovedrapport er en status over klimaets tilstand og menneskets påvirkning af klimaforandringerne. Den anses som det vigtigste videnskabelige dokument inden for klimavidenskaben.
Ifølge klimapanelet, er verdenssamfundet ikke er på rette kurs. Rapporten forudser, at vi vil opleve en stigende global menneskeskabt opvarmning, hvis den fortsatte afbrænding af fossile brændsler og skovfældning ikke begrænses markant.

Naalakkersusisoq for Boliger, Natur og Miljø, Miiti Lynge, deltager i præsentationen af rapporten i Stockholm, sammen med de nordiske ministerkolleger og Dr. Rajendra Pachauri, formanden for FN’s klimapanel. Naalakkersuisoq vil, sammen med repræsentanter fra de nordiske regeringer og erhvervslivet, benytte lejligheden til at drøfte muligheden for i højere grad at involvere erhvervslivet i klimavenlige tiltag.

I forbindelse med præsentationen peger Miiti Lynge på vigtigheden af, at alle lande er aktive i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer:

- Set i lyset af Klimapanelets nye rapport, er det meget vigtigt for os, at der findes fælles fodslag for en global, juridisk bindende og fair klimaaftale i 2015 for alle parter under Klimakonventionen. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at de videnskabelige resultater, vi bliver præsenteret for af Klimapanelet bruges til at informere verdenssamfundet om, hvad der skal til for at nå en aftale, som har den nødvendige effekt.

- I Grønland har vi nogle særlige geografiske og klimatiske forhold som adskiller sig fra de øvrige nordiske landes. På trods af det er vi bevidste om hvad vi kan gøre for at begrænse vores udledning herunder udnyttelse af vedvarende energi.

Klimapanelets seneste rapport er fra 2007, og den kommende rapport, Klimapanelets Femte Hovedrapport om Klimaforandringerne, lanceres i tre dele i løbet af 2013 og 2014.

Ved spørgsmål kontakt: Naalakkersuisoq Miiti Lynge tlf: (+299) 345000. e-mail: ipan@nanoq.gl