KANUNUPE´s formand bød velkommen til bygde seminaret

Jens Kristian Therkelsen 140913


Formanden for bygdernes landsforening KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen bød deltagerne til seminaret om bygdernes udvikling og fremtid velkommen lørdag 14. sept. 2013. Jens Kristian Therkelsen´s Tale var udelukkende på grønlandsk.

Dansk resumé af talen:

Jens Kristian Therkelsen:- Der er gået lang tid imellem sidste seminar om bygder og i dag. Det sidste bygde seminar skete for 7 år siden.  Vi har til tider hørt at bygde seminarer og konferencer bare var ekstra udgifter, men trods det så har vi aldrig mistet troen på at et godt samarbejde er et godt fundament for at skabe kræfter der skal til for at videføre bygdernes udvikling. Derfor er vi meget glad for at høre om Naalakkersuisut planer for en  bygde konference i løbet af næste år.  Igennem tiden har bygderne oplevet en løbende udvikling efter Hjemmestyrets indførelse i 1979, og selvom udviklingen gik langsomt så oplevede vi at den nærmest var gået i stå de seneste år, og det betød desværre affolkning og dermed færre arbejdspladser i mange bygder. Jeg håber at deltagerne vil komme nærmere ind på denne problemstilling i løbet af dette seminar.

Jens Kristian Therkelsen påpeger at bygderne har en stor betydning for den grønlandske kultur.

- Den gamle levemåde og kulturelle og sociale værdier som er blevet sjældne i byerne kan stadig ses og opleves i bygderne den dag i dag. Vores sprog er stærk i bygderne. At være hinanden bekendt og værne om hinanden er nogle af de gamle værdier, der stadig ses i bygderne mens de til gengæld er næsten forsvundet i byerne. Derfor er det vigtigt at, vi også kigger på bygderne, når vi snakker om vores identitet som et oprindeligt folk.

Jens Kristian Therkelsen slutter: - Vi fra bygderne ønsker at bygderne skal bestå, også i fremtiden. Men hvis bygderne skal bestå i fremtiden, så er vi også nødt til at forstå at, bygdernes beståen skal kunne betale sig, og at dette sker ved at skabe erhvervs muligheder og arbejdspladser i bygderne. Derfor håber jeg at vi i seminaret kommer i særdeleshed tæt ind på spørgsmålet om hvordan vi alle sammen bedst løfter opgaven om bygdernes videreudvikling.