INUILI´s bestyrelse

Nick Nielsen 040613 Jeg står ved min beslutning om, at KNAPK ikke bør have sæde i INUILIs bestyrelse.

Brancheskolernes bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i erhvervsuddannelser, have tilknytning til brancheskolens faglige område og det arbejdsmarked, som den enkelte brancheskole dækker. I den forbindelse repræsenterer KNAPK i højere grad leverandø-rerne i forhold til skolen og ikke den del af arbejdsmarkedet, som aftager de færdigud-dannede fra INUILI.

Det betyder, at INUILIs bestyrelse skal udpeges af de organisationer, som repræsenterer de områder, skolen primært uddanner til, i dette tilfælde:
- hotel- og restaurationsbranchen, samt
- fødevarebutikker og
- virksomheder, som producerer levnedsmidler.

Skolen har i dag følgende uddannelsesudbud:
- Kok
- Tjener
- Ernæringsassistent
- Ernæringshjælper
- Receptions- og turismeassistent
- Cater- og kantineassistent
- Slagter
- Bager
- Receptionist
- Procesteknikeruddannelsen

Dette er baggrunden for, at jeg har valgt fortsat at lade arbejdsgiversiden være stærkt repræsenteret, således, at den brede repræsentation kan sikres. Derudover er det organisationernes forpligtelse at udpege bestyrelsesmedlemmerne så de bredt dækker de kompetencer, som er nødvendige i forhold til ansvaret for skolens drift.

Jeg er enig i, at INUILI selvfølgelig, som landets levnedsmiddelskole, skal have fokus på anvendelse af vore, gode hjemlige ressourcer i deres virke og i den forbindelse kan
INUILI vælge at indkalde leverandører, eksempelvis KNAPK til deltagelse i bestyrelsesmøder eller workshops, hvor emner med relevans for leverandørerne behandles.

KNAPK har i dag sæde i bestyrelsen for Grønlands Maritime Center, og indgår her som et naturligt aktiv i tilrettelæggelsen og vedligeholdelsen af de maritime uddannelser – særligt nu, hvor også Fanger- og Fiskerskolen er blevet en del af Centerets virke.


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen


Nick Nielsen