Naalakkersuisoq Nick Nielsen vil forbedre vilkårene for fjernundervisning

 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen er hjemvendt efter en rundrejse til nogen af de nordligste bygder i vores land; Nuussuaq, Innaarsuit og Aappilattoq, nord for Upernavik.

Formålet med rundrejsen var at opleve betingelser for folkeskolen i bygder i yderdistrikterne. Det er svært at rekruttere uddannede lærere til ydreområderne, og derfor er det vigtigt, at fjernundervisning udvikles og bruges i bygderne. Nick Nielsen udtaler følgende om hans opfattelse af undervisningsforholdene:

 ”Det viste sig desværre, at fjernundervisningen ikke kører særligt godt.  Det positive er, at timelærerne har været på kursus og er blevet forberedt på at bruge det tekniske udstyr. De har lært hvordan man bruger læringsmålene og læreplanerne for klassetrinene, og vil gerne benytte fjernundervisning til at dele oplysninger, opgaver og spørgsmål, så de kan gøre deres undervisning bedre. Jeg oplevede et stort engagement blandt lærerstaben. Desværre måtte jeg også erkende, at det tekniske udstyr ikke er sat op alle steder, og andre steder er der ingen eller mangelfuld internetforbindelse”

Naalakkersuisoq Nick Nielsen vil på baggrund af besøget i bygderne søge at fremme processen med pilotprojektet.

”Jeg vil tage initiativ til en dialog med kommunen og Inerisaavik om at søge at løse de tekniske problemer, så pilotprojektet kan komme i gang for alvor. Det er et fælles ansvar for os alle, at vi løfter folkeskolen, og her er fjernundervisning, efter min overbevisning, et område vi skal satse yderligere på.” 

Slutteligt opsummerer Naalakkersuisoq Nick Nielsen sine videre tanker på baggrund af rundturen.

”Af dette pilotprojekt kan vi gøre mange vigtige erfaringer: Eleverne skal være i centrum og vi skal sikre den bedste læring til den enkelte elev i ydreområderne. Vi skal huske, at timelærerne kender deres elever og ved hvad der skal til, for at de kan lære og blive endnu dygtigere. Vi får testet de fysiske rammer, der skal være til stede for at fjernundervisning kan fungere bedst, noget vi kan bruge ved fremtidig anlægsplanlægning og finansiering både af de fysiske rammer og af fremtidige fjernundervisningsprojekter.

Det har været godt at tage ud og se hvordan det fungerer, så langt væk fra søkablet og de større byer. Det er sundt at se i praksis, hvor udfordringerne er henne og hvad de lokale mener, der skal til for at løse dem. Jeg ser yderligere frem til en række workshops i efteråret indenfor forskellige uddannelsesområder, hvor jeg skal mødes med interessenter og have en god dialog om deres anbefalinger til den uddannelsesplan II Naalakkersuisut vil præsentere på Forårssamlingen 2014.”

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Møller

Toqq/direkte 345702

bmol@nanoq.gl