Om Boligpolitikken

Konstruktiv dialog om indretningen af boligpolitikken

- Jeg er glad for det netop afholdte møde med Bank Nordik, Grønlandsbanken og Nykredit om Selvstyrets planer om at sælge nogle af Illuut A/S boliger til lejerne – udtrykker Nalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

Mødet var sat i stand på grund af finansieringsinstitutternes bekymring for mulige konsekvenser af et forslag om et større salg af Illuut A/S boliger til lejerne i Nuuk i 2014. Mødet mundede ud i nedsættelse af en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe der skal se på en model, der så vidt muligt både kan tilgodeser finansieringsinstitutternes anbefalinger og forventninger, ejerboligmarkedets bæreevne, Landskassens indtægtsbehov og Nalakkersuisuts politik om at lejerne skal have mulighed for at blive herre i eget hus.

Der var på mødet en bred enighed om, at der skal være en positiv og ikke mindst konstruktiv dialog om indretningen af det fremtidige boligmarked der blandt andet tager udgangspunkt i såvel Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger som koalitionsaftalen mellem Siumut, Atassut og Partii Inuit – udtaler Nalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

Vedr. yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til: Michael Rudy Schrøder, AC-Fuldmægtig, direkte telefon 34 52 08.