Vedr. Beregningsmetode

Beregningsmetode for overførsel af hvid- og narhval restkvoter

Med vedtagelsen af bekendtgørelsen om hvid- og narhvaler er det nu tilladt at overføre uforbrugt kvote til efterfølgende kvoteår. § 3, stk. 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler siger: ”En kvote af hvid- eller narhvaler, der ikke er opbrugt indenfor en geografisk afgrænset bestand kan overføres til den samlede kvote for det samme område i det efterfølgende kvoteår”.

Naalakkersuisoq for Fangst har den 4. september 2013 efter høring af KNAPK, KANUKOKA, kommunerne, Grønlands Naturinstitut og Departement for Boliger, Natur og Miljø vedtaget den ikke-akkumulerende beregningsmetode for overførsel af hvid- og narhval restkvoter. Den ikke-akkumulerende beregningsmetode betyder, at kun restkvoten i forhold til den oprindelige kvote fra året før overføres, således at tidligere års restkvoter ikke akkumuleres. Med at bruge denne metode, vil fangstkvoten aldrig overstige rådgivningen, som er basis for kvotefastsættelse.

Endvidere har Naalakkersuisoq for Fangst vedtaget at en restkvote af hvid- eller narhvaler indenfor en geografisk afgrænset bestand indenfor kommunens område kan overføres til den samlede kvote for kommunen i det efterfølgende kvoteår. De respektive kommuner bestemmer efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer, hvortil og hvornår restkvoten skal fordeles. Restkvotefordeling per kommune og bestand vises i bilag 1.

 

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af hvid- og narhvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
  • Alle tidligere licenser er per 1. januar ugyldige, og 2012 licenser med ekstra fangstinformation skal anvendes.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl

 

 

Bilag 1.

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Narhvaler:

Kvote 2012

Restkvote fra 2011

Fangst per 31. december 2012§

Restkvote overførsel til 2013

Qaanaaq

85 – teknisk kvote over 5 år*

 

131

94 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

18

1

13

- 1

Upernavik

63

1

70

Uummannaq

85

4

42

 

 

56

 

 

 

Qeqertarsuaq

20

4

24

Ilulissat

2

4

5

Qasigiannguit

4

2

0

Aasiaat

21

4

25

Kangaatsiaq

6

4

0

Sisimiut

2

2

0

3

 

Maniitsoq

2

2

1

Nuuk

2

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

310

29

312

59*

* Qaanaaq tildeles en teknisk kvote på 425 narhvaler fordelt over 5 år 2009/2010 til 2013, da der kan være stor forskel på, hvor mange hvaler som kommer i området. Rest af 5-årig kvote ved kvoteåret 2012 start var 225 stk.

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 31. december 2012.

 

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Østgrønland – narhvaler

Kvote 2012

Restkvote fra 2011

Fangst per 31. december 2012§

Restkvote overførsel til 2013

Ittoqqortoormiit

50

19

31

37

Tasiilaq

35

25

17

Total Østgrønland

85

44

48

37

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 31. december 2012.

 

Tabel 3: Hvidhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Hvidhvaler:

Kvote 2012

Restkvote fra 2011

Fangst per 31. december 2012§

Restkvote overførsel til 2013

Qaanaaq

20 – teknisk kvote over 5 år*

 

24

53 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

#

#

#

#

Upernavik

115

19

120

 

 

72

 

Uummannaq

19

19

4

Qeqertarsuaq

22

19

11

Ilulissat

47

19

36

Qasigiannguit

7

13

0

Aasiaat

15

19

9

Kangaatsiaq

24

19

2

Sisimiut

26

20

2

32

Maniitsoq

10

8

2

Nuuk

5

5

 

0

 

 

 

5

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

Total

310

160

186

109*

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år 2009/2010 til 2013, da der kan være stor forskel på hvor mange hvaler, som kommer i området. Rest af 5-årig kvote ved kvoteåret 2012 start var 77 stk.

# Omfattes af hvidhvalkvoten til Qaanaaq forvaltningsområde.

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 31. december 2012.