21 ambassadører på besøg

Aleqa Hammond modtog delegation af 21 ambassadører i Grønland

I denne uge har Grønland haft besøg af 21 ambassadører fra tredjelande, udstationeret i København. De 21 ambassadører var på orienteringsrejse til Nuuk og Ilulissat arrangeret af det danske udenrigsministerium i samarbejde med Udenrigsdirektoratet. Orienteringsrejserne til Grønland arrangeres hver fjerde år for at ambassadører udstationeret i København får lejlighed til at lære Grønland at kende.

Mandag blev ambassadørerne modtaget af formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond, som holdt oplæg om udviklingsmulighederne i Grønland, og om de vigtige politiske beslutninger som der fra Naalakkersuisut lægges op til at der skal tages stilling til på Efterårssamlingen. Ambassadørerne viste stor interesse for Grønland og for de muligheder, som der er for et forstærket samarbejde med deres lande.

Ambassadørerne fik under deres besøg lejlighed til at mødes med flere medlemmer af Naalakkersuisut, samt med erhvervsfolk.

Ambassadørerne besøgte Grønland sammen med udenrigsministeriets nyudnævnte departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen, som også separat holdt møde med embedsfolk om blandt andet uran og IWC under besøget.

Der blev under besøget holdt møde med ambassadører fra Australien, Indien, Sydafrika og Schweitz, hvor blandt andet mineralefterforskning, oprindelige folks rettigheder, Arktisk Råd og handelssamarbejde blev drøftet.

Ambassadører fra Ghana, Sydafrika, Polen, Sverige, Spanien, Litauen, Indonesien, Nepal, Vietnam, Schweitz, Luxembourg, Thailand, Uganda, Australien, Mexico, Israel, Finland, Indien, Belgien, Østrig og Agentina deltog i besøget som varede fra mandag 23. september til fredag 27. september. Under besøget fik deltagerne mulighed for at opleve både Nuuk og Ilulissat.


Med venlig hilsen

På vegne af Formandens Departement

Kai Holst Andersen
Direktør, Udenrigsdirektoratet