Omfordelingen er nødvendig og rigtig!

Af pressen i dag fremgår, at Borgmester Asii Chemnitz Narup udtaler, at medlem af Naalakkersuisoq for finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq var vidende om, at Kommuneqarfik Sermersooq under bloktilskudsforhandlingerne var parat til at ændre på fordelingen af bloktilskuddet.

Det skal hertil oplyses, at der under forhandlingerne med KANUKOKA om bloktilskudsaftalen for 2014 blev oplyst, at KANUKOKA ikke havde mandat til at drøfte en omfordeling af bloktilskuddet med Selvstyret, da Kommuneqarfik Sermersooq overfor KANUKOKA havde tilkendegivet, at kommunen ikke ønskede at drøfte spørgsmålet på det foreliggende grundlag. Bloktilskudsaftalen blev på dette grundlag indgået den 3. juli uden ændringer af fordelingen.

Efterfølgende har landets tre øvrige borgmestre ved skrivelse af 12. august fremsendt en anmodning om, at Naalakkersuisut handlede aktivt, og traf afgørelse om en omfordeling på 20 mio. kr.

Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Naalakkersuisut kan ikke overhøre landets tre øvrige borgmestres vigtige anmodning. Man har i flere år drøftet omfordeling af bloktilskuddet mellem kommunerne, samtidig med at ulighederne imellem kommunerne bare er vokset. Det tidligere Naalakkersuisut forholdt sig passivt, idet man henviste kommunerne til selv at fremsætte et samlet forslag til en omfordeling

De tre kommuner har i brevet til mig klart tilkendegivet, at lige meget hvor meget man prøver, vil kommunerne internt ikke kunne blive enige om at omfordele mellem hinanden. Borgmestrene anmoder derfor om, at jeg påtager mig denne opgave og fremkommer med et resultat.

Jeg har påtaget mig dette ansvar, tro mod Naalakkersuisut´s målsætning om at skabe en mere balanceret udvikling i vort land”