De nye ændringsforslag til storskalaloven sikrer rettigheder til at gå i konflikt

Siumut gik bl.a. til valg på for at belyse og forbedre storkskalaloven, der i sin tid blev hastet igennem i Inatsisartut med 2. og 3. behandling på et døgn. Som det huskes stemte Siumut ikke imod loven, men undlod at stemme fordi der var plads til forbedringer.
”En del af kritikken fra både Grønland og udlandet i forbindelse med vedtagelsen af Storskalaloven kunne havde været undgået, hvis Inuit Ataqatigiit havde givet Inatsisartut tid til at indarbejde regler og bestemmelser, som kan sikre grønlandske arbejdstagerorganisationers stilling”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard i et svar til Inuit Ataqatigiits kritik af ændringsforslag til Inatsisartutlov om Storskalaprojekter.

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af storskalaloven indeholder væsentlige forbedringer og præciseringer, der vil styrke grønlandske fagforeningers position og indflydelse i forbindelse med storskalaprojekter og ikke mindst forbedre forholdene for udenlandsk arbejdstagere, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard.

Det præciseres i forslaget at en udenlandsk arbejdstager kan være medlem af en grønlandsk arbejdstagerorganisation og at grønlandske arbejdstagerorganisationer kan få forhandlingsretten for den udenlandske arbejdstager i overensstemmelse med almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland.

Forslaget vil tydeliggøre de grønlandske arbejdstagerorganisationers konfliktret og retten til at foretage kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af en kollektiv overenskomst for udenlandske arbejdstager.

Med forslaget sikres at arbejdsgiveren for en udenlandsk arbejdstager har pligt til at sørge for og dække omkostningerne i forbindelse med arbejdstagerens kost og logi, arbejdsbeklædning, hjemrejser samt forsikring.

En anden væsentlig styrkelse for arbejdstagerne er, at projektselskabet for et storskalaprojekt bliver forpligtet til at sørge for at alle dets udenlandske underentreprenører og leverandører opfylder lovens krav om acceptable løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold for udenlandske arbejdstagere.For yderligere information: Kontakt Medlem af Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard.